Obec Syřenov leží 5Km jihovýchodně od Lomnice nad Popelkou při horním toku potoka Černá v průměrné nadmořské výšce 448 m.n.m.

 

Aktuální informace:

02.11.2018 od 19:00 hod ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Syřenov

01.09.2018  od 14:00  posezení ke konci prázdnin na hřiští Žďár u Kumburku - občerstvení je zajištěno

31.08.2018  se bude konat od 19:00 v pohostinství Na Klepandě veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov

31.08.2018  od 07:30 do 17:30 bude v celé obci Syřenov přerušena dodávka elektřiny

4.5.2018 od 19:00 v pohostinství Na Klepandě veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov

4.5.2018 bude přistaven kontejner pro objemný odpad u hřiště ve Žďáru u Kumburku - přistaven bude do 7.5.

18.4. byla krajským úřadem provedena  kontrola hospodaření obce Syřenov za rok 2017 - závady nebyly zjištěny

17.3.2018  od 16 hod v kulturní místnosti Žďár u Kumburku - již tradiční opékání bramboráků, organizuje to SDH Žďár

 

14.03.2018 od 15:00 hod v budově OÚ Syřenov  - veřejné projednání změny č.1 Územního plánu Syřenov. Přítomen bude zástupce pořizovatele (MěÚ Semily), zpracovatele (ATELIÉR PRO REGIO s.r.o.) a obce Syřenov. Délka jednání 1 - 2 hod, veřejnost je zvána. 

 

28.02.2018   Ministerstvo kultury zaslalo obci Syřenov příslib dotace ve výši 400 tis. Kč na opravu hradu Kumburku v roce 2018. Podle dohody se státní památkovou péčí se má opravovat 30 m úsek vnější hradby za první branou hradu v celkových nákladech 450 tis. Kč