Povinně zveřejňované informace

Přehled povinně zveřejňovaných informací za Obec Syřenov

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 30.01.2020            Výroční zpráva za rok 2019  

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.02.2019 Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 10.02.2018 Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 20.02.2017            Výroční zpráva za rok 2016  

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 10.02.2016           Výroční zpráva za rok 2015  

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.02.2015            Výroční zpráva za rok 2014  

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 25.02.2014            Výroční zpráva za rok 2013  

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 27.03.2013 Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012