08.12.2018        Rozpočtové opatření Obce Syřenov č.3/ 2019

 

Rozpočtové opatření č. 3/2019 schválené zastupitelstvem obce 7.12.2018

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.12.2018        Pravidla rozpočtového provizoria 2019

 

Pravidla rozpočtového provizoria na začátku roku 2019

  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.11.2018        Pozvánka

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se bude konat 07.12.2018 od 19:00 hod v pohostinství Na Klepandě

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

06.11.2018        MR TÁBOR - Pozvánka

 

Pozvánka na veřejné zasedání zástupců členských obcí dobrovolného svazku MR TÁBOR, které se uskuteční 13. listopadu v od 14:30 hod  v zasedací místnosti MěÚ Lomnice nad Popelkou

  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.10.2018        MR TÁBOR - Návrh Rozpočtu na rok 2019

 

Návrh rozpočtu MIKROREGIONU TÁBOR na rok 2019

  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.10.2018        MR TÁBOR - očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2018

 

Očekávané plnění rozpočtu DSO MIKROREGION TÁBOR k 31.12.2018

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.10.2018          Svolání ustavujícího  zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Syřenov

 

Dosavadní starosta obce Syřenov svolává ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Syřenov na pátek 02.11.2018 od 19:00 hod v pohostinství Na Klepandě.

  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.10.2018              MR TÁBOR - střednědobý výhled - návrh

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MR Tábor na období 2020 - 2022

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.10.2018              Stavební povolení

 

Stavební povolení - Hlavní polní cesta C1, C6 a C15

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.09.2018              VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

 

Oznámení o vydání Změny č.1 Územního plánu Syřenov a doručení Změny č.1 Územního

plánu Syřenov a Úplného znění Územního plánu Syřenov po změně č.1

  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.09.2018              Informace o podpoře z rozpočtu Libereckého kraje

 

Oznámení o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 83.000,-Kč na projekt "Oprava dopravního vozidla Citroen Jumper 1.9D" pro JSDH Syřenov

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.09.2018              Volby do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR

 
Oznámení o době a místě konání voleb v obci Syřenov   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.09.2018              MR TÁBOR  - rozpočtové opatření č. 3/2018

 
Rozpočtové opatření Dobrovolného svazku MIKROREGION Tábor č. 3/2018   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.09.2018             Pozvánka - MR TÁBOR

 
Pozvánka na veřejné zasedání zástupců dobrovolného svazku obcí MR TÁBOR, které se uskuteční 11.09.2018 na MěÚ Železnice od 15:00 hod   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.09.2018             Výsledky kontrolního vzorku vody

 
Výsledky kontrolního vzorku vody ze dne 06.08.2018   

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.09.2018             Rozpočtové opatření obce Syřenov č. 2/2018

 
Rozpočtové opatření obce Syřenov č. 2/2018 schválené zastupitelstvem obce Syřenov 31.08.2018   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.08.2018            Oznámení hejtmana Libereckého kraje  
Oznámení hejtmana Libereckého kraje - zrušení platnosti opatření zvýšeného nebezpečí požáru   

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.08.2018            Pozvánka  
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se bude konat 31.8.2018 od 19:00 hod v pohostinství Na Klepandě   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.08.2018           Volby - informace o počtu a sídle volebního okrsku  

Volby do zastupitelstva obce Syřenov a do Senátu Prlamentu ČR - informace o počtu a sídle

volebního okrsku Obce Syřeno

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

20.08.2018            Oznámení hejtmana Libereckého kraje  
Oznámení hejtmana Libereckého kraje zvýšeného nebezpečí požáru   

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.08.2018            Zveřejnění záměru prodeje                                                                                      
Zveřejnění záměru prodeje pozemků   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.08.2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení
Oznámení MěÚ Semily o zahájení stavebního řízení - Polní cesta C1, C6 a C15 v katastrálním území Nová Ves nad Popelkou   

 

17.07.2018 Nařízení Státní veterinární správy
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/085722-L, kterým se zrušuje Nařízení SVS o nařízení mimořádných veterinárních opatření při výskytu nebezpečné nákazy tularémie zajíců   

 

11.07.2018 Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o Novém návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje pro společné jednání a Vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území

 

16.06.2018 Závěrečný účet obce Syřenov za rok 2017 - Schválený
Schválený Závěrečný účet obce Syřenov za rok 2017

 

16.06.2018             Rozpočtové opatření obce Syřenov č. 1/2018

 
Rozpočtové opatření obce Syřenov č. 1/2018 schválené zastupitelstvem obce Syřenov 15.06.2018   

 

12.06.2018 Výsledky kontrolního vzorku vody ze dne 28.05.2018

Výsledky kontrolního vzorku vody odebraného Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje 28.května 2018

 

12.06.2018 MR Tábor - Rozpočtové opatření č. 2/2018

Schválené rozpočtové opatření Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor číslo 2/2018

 

06.06.2018 Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se bude konat v pátek 15.06.2018 od 19 hod. v pohostinství Na Klepandě

 

05.06.2018 Změny ve vydávání cestovních průkazů a občanských průkazů

Od 1.7.2018 dochází ke změnám při vydávání cestovních průkazů a občanských průkazů - mění se lhůty i výše poplatků

  

 

31.05.2018 MR Tábor Schválený závěrečný účet za rok 2017

Schválený závěrečný účet  MR Tábor za rok 2017

 

21.05.2018 Pozvánka - MR Tábor

Pozvánka na veřejné zasedání zástupců MR Tábor, které se uskuteční 31.05.2018 od 15:00 hod v kulturní místnosti Žďár u Kumburku

 

17.05.2018 Návrh Závěrečného účtu obce Syřenov za rok 2017
Návrh Závěrečného účtu obce Syřenov za rok 2017

 

17.05.2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Zpráva o výsledku Přezkoumání hospodaření obce Syřenov za rok 2017

 

26.04.2018 Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se bude konat v pátek 4.5.2018 od 19. hod Na Klepandě

 

26.04.2018 MR Tábor - závěrečný účet za rok 2017 NÁVRH

Návrh závěrečného účtu  MR Tábor za rok 2017

 

25.04.2018 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Liberecký kraj

 

25.04.2018 Nařízení státní veterinární správy
Nařízení státní veterinární správy - tularémie zajíců v Libereckém kraji

 

23.03.2018 Veřejná nabídka pozemků

Veřejná nabídka pozemků Státního pozemkového úřadu k náhradním restitucím

 

12.03.2018

MR Tábor - pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zástupců MR Tábor, které se uskuteční 20.03.2018 od 15:00 hod na OÚ Tatobity

 

28.02.2018

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Zveřejnění záměru obce Syřenov prodeje p.p.č. 3003 a části p.p.č. 550/2 v katastrálním území Žďár u Kumburku

 

20.02.2018

MR Tábor - Rozpočtové opatření č. 1/2018

Rozpočtové opatření MIKROREGIONU TÁBOR č. 1/2018

 

12.02.2018

Schválený Rozpočet  a rozpočtový výhled obce Syřenov 2018

Schválený Rozpočet Obce Syřenov no rok 2018 a schválený Rozpočtový výhled obce Syřenov na období 2019 - 2022

 

12.02.2018

Oznámení o dodatečném vyřazení pozemku z veřejné nabídky

Oznámení o dodatečném vyřazení pozemku z veřejné nabídky 

 

 10.02.2018            Výroční zpráva za rok 2017  

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017.

 
31.01.2018

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se bude konat 9.2.2018 od 19:00 hod v pohostinství Na Klepandě

 

31.01.2018

Oznámení veřejného projednání

Oznámení veřejného projednání změny č.1 Územního plánu Syřenov

 

24.01.2018

Návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu obce Syřenov

Návrh rozpočtu obce Syřenov na rok 2018 a návrh rozpočtového výhledu 2019 - 2022

 

15.01.2018

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zástupců MIKROREGIONU  TÁBOR, které se koná 23.1.2018 od 15:00 hod v zasedací místnosti OÚ Nová Ves nad Popelkou

 

15.01.2018

Volba prezidenta - oznámení o době a místě konání volby - 2. Kolo

Volba prezidenta - oznámení o době a místě konání 2. kola volby v obci Syřenov