31.03.2020      Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví  

Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví:

 - prodloužení zákazu maloobchodního prodeje do 11.04.2020

- prodloužení zákazu volného pohybu osob do 11.04.2020                                           

- prodloužení používání ochranných prostředků  (výjimku mají řidiči a děti do 2 let)

- prodloužení omezení výkonu orgánů veřejné moci do 11.04.2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 31.03.2020      Mimořádná opatření vlády ČR  

Mimořádná opatření vlády české republiky - opatření při vstupu na území ČR atd.                            

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 27.03.2020      Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví  

Mimořádné opatření - prodloužení zákazu prodeje do 01.04.2020                                                        

 

 24.03.2020      Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví  

Mimořádné opatření - prodloužení omezení pohybu do 01.04.2020                                                     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 24.03.2020      Informace pro občany  

Informace pro občany ohledně koronaviru a kontakty na důležitá  místa                                               

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 20.03.2020      Mimořádná opatření vlády ČR  

Mimořádná opatření vlády ČR                                                                                                                 .

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 20.03.2020      Rozhodnutí a Nařízení hejtmana Libereckého kraje  

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje - výroba ochranných prostředků

Nařízení hejtmana Libereckého kraje - organizace veřejné hromadné dopravy                                                  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 20.03.2020      Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ČR  

Vyhrazený čas jen pro osoby nad 65 let  - v obchodech 07:00 - 09:00 hod.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 18.03.2020      Mimořádná opatření vlády České republiky  

Zákaz pobytu nebo pohybu všech osob mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest -  od 19. března 00:00 hod

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 18.03.2020      Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje  

Přítomnost třetích osob u porodů

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 18.03.2020      Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje  

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje - zajištění péče o děti a nezletilé

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 17.03.2020      Mimořádné opatření hejtmana Libereckého kraje  

Zákaz vstupu do veřejných prostranství bez ochranné roušky - od 18:00 hod dnes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 16.03.2020          Doplněná mimořádná opatření vlády ČR  

Doplněná mimořádná opatření vlády ČR

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 16.03.2020          Omezení úředních hodin MěÚ Semily  

Městský úřad Semily omezuje úřední hodiny na pondělí 08 - 11 hod a středu 13 - 16 hod..  

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 16.03.2020          Mimořádné opatření vlády   

Mimořádné opatření vlády ČR - omezení volného pohybu osob, omezení úředních hodin a další.  

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 16.03.2020          Nařízení hejtmana Libereckého kraje  

Nařízení hejtmana Libereckého kraje - regulace v dopravě  

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 14.03.2020          Mimořádné opatření vlády   

Mimořádné opatření vlády ČR - uzavření obchodů a restaurací na dobu 10 dnů

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 13.03.2020          Doporučený postup ČSSZ   

Doporučený postup České správy sociálního zabezpečení pro podání žádosti o ošetřování

při péči o dítě

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 12.03.2020          Vyhlášení nouzového stavu České republiky, vyhlášená mimořádná opatření  

Vláda ČR vyhlásila dnes od 14:00 hod nouzový stav státu a to po dobu 30 dní.

Informace pro občany jsou na adrese: 

https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 12.03.2020          Informace k vyhlášenému nouzovému stavu  

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k vyhlášenému nouzovému stavvu           

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 11.03.2020          Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR   

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - onemocnění COVID-19

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 11.03.2020            Seznam nemovitostí  ÚZSVM  

Seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 17.02.2020            Schválený rozpočtový výhled obce Syřenov   

Schválený rozpočtový výhled na období 2021 - 2024

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 17.02.2020            Schválený rozpočet obce Syřenov na rok 2020  

Schválený rozpočet obce Syřenov na rok 2020

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.02.2020            Pozvánka  

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se bude konat v pátek 14.02.2020 od 19:00 hod . v pohostinství Klepanda

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 03.02.2020            MR Tábor - oznámení  

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2020 MR Tábor

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 30.01.2020            Výroční zpráva za rok 2019  

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.01.2020     Návrh rozpočtu obce Syřenov na rok 2020  
 Návrh rozpočtu obce Syřenov na rok 2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29.01.2020     Návrh rozpočového výhledu obce Syřenov na rok 2021 - 2024  
 Návrh rozpočového výhledu obce Syřenov na rok 2021 - 2024

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.01.2020     Pozvánka - MR Tábor  

Pozvánka na veřejné zasedání zástupců členských obcí dobrovolného svazku Mikroregion tábor, které se 

uskuteční 30.01.2020 od 15:00 hod na Městském úřadě Železnice