Úřední deska 2021

 

 27.01.2021    Návrh rozpočtu Obce Syřenov na rok 2021

 

 21.01.2021     Usnesení  vlády ČR o přijetí krizových opatření

 

Usnesení  vlády ČR o přijetí krizových opatření                                                                                                 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 20.01.2021     Pozvánka - MR Tábor

 

Pozvánka na veřejné zasedání zástupců dobrovolného svazku obcí MR Tábor, které se bude konat 

28.01.2021 v kulturním domě v Tatobitech od 15:00 hodin                                                                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 20.01.2021     Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků

 

Zveřejnění záměru Obce Syřenov prodeje částí pozemků v katastrálním území Syřenov                                 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 20.01.2021     Zveřejnění záměru prodeje části pozemku

 

Zveřejnění záměru Obce Syřenov prodeje části pozemku v katastrálním území Syřenov                                 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 10.01.2021     Usnesení  vlády ČR o přijetí krizových opatření

 

Usnesení  vlády ČR o přijetí krizových opatření