23.1.2017

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zástupců Mikroregionu Tábor, které se uskuteční 2.2.2017 od 15:00 hod na OÚ Tatobity

 

 

 

16.11.2016

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se uskuteční 25.11.2016 od 19:00 hod Na Klepandě

 

 

15.11.2016

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zástupců MR Tábor, které se uskuteční 24.11.2016 na OÚ Kyje od 15 hod.

 

 

22.9.2016

Oznámení o místě a době konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Libereckého kraje

 

 

17.8.2016

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se bude konat v pátek 26.8.2016 od 19:00 hod. v pohostinství Na Klepandě.

 

 

13.7.2016

Oznámení

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Vodovod pro p.p.č. 3021 až 3174 Žďár u Kumburku

 
13.6.2016

Obecně závazná vyhláška  č.1/2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

 

2.6.2016

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby: "Vodovod pro p.p.č. 3021 až 3174 k.ú. Žďár u Kumburku"

 

 

 

26.5.2016

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se uskuteční v pátek 3.6.2016 od 19 hod. v pohostinství Na Klepandě

 

 

 

23.5.2016

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zástupců MR Tábor, které se uskuteční 31.5.2016 na OÚ Holenice od 15 hod.

 

 

 

18.5.2016

Závěrečný účet obce Syřenov za rok 2015

Závěrečný účet obce Syřenov za rok 2015

 

 

 

18.5.2016

Zpráva z přezkoumání hospodaření obce Syřenov za rok 2015

Zpráva z kontroly hospodaření obce Syřenov za rok 2015

 

 

 

10.5.2016

Závěrečný účetMR Tábor za rok 2015

 

 

 

                                      

10.5.2016

Zpráva z přezkoumání hospodaření MR Tábor

Zpráva z kontroly hospodaření MR Tábor za rok 2015.

 

 

 

26.4.2016

Veřejná vyhláška FÚ

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Liberecký kraj o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitostí pro rok 2016

 

 

 

5.4.2016

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se uskuteční 13.4.2016 na OÚ Syřenov č.p. 68 od 19. hod.

 

 

 

 

7.3.2016

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zástupců MR Tábor, které se uskuteční 15.3.2016 na MěÚ Rovensko pod Troskami od 15:00 hod v zasedací místnosti

 

 

 

25.2.2016

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Obec Syřenov zveřejňuje záměr prodeje části p.p.č. 3047 v katastrálním území Žďár u Kumburku. Dotčená část pozemku je vyznačena v přiložením snímku šrafováním.

 

 

 

 

22.2.2016

Projednání zadání změny č.1 územního plánu Syřenov

 

Městský úřad Semily doručuje návrh Zadání změny č. 1 Územního plánu Syřenov a oznamuje možnost uplatnění připomínek k tomuto návrhu zadání.

Soubory: viz příloha

 

 

 

 

11.2.2016

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se uskuteční 19.2.2016 od 19:00 hod v pohostinství Na Klepandě.

 

 

 

 

27.1.2016

Návrh rozpočtu obce Syřenov na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Syřenov na rok 2016

 

 

27.1.2016

Návrh rozpočtového výhledu 2016 - 2020

Návrh rozpočtového výhledu obce Syřenov na období 2016 - 2020

 

 

27.1.2016

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Zveřejnění záměru obce Syřenov prodat st. 72/2 v k.ú. Syřenov

 

 

18.1.2016

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zástupců MR Tábor, které se uskuteční 28.1.2016 v zasedací místnosti MěÚ Lomnice nad Popelkou od 15:00 hod.