20.11.2013 Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se bude konat 29.11.2013 od 19:00 hod v místním pohostinství na Klepandě. 

 

 

18.11.2013 Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zástupců Mikroregionu TÁBOR, které se uskutečmí 28.11.2013 od 15:00 hod v restauraci Nová Ves nad Popelkou.

 

 

4.11.2013 Oznámení

Oznámení Státního pozemkového úřadu o zamýšleném převodu dle §20 zák. č.503/2012 Sb. o prodeji půdy.

 

 

9.10.2013 Oznámení

Oznámení o místě a době konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 

 

9.10.2013 Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se bude konat 16.10.2013 od 19:00 hod v budově obecního úřadu v Syřenově.

 

 

25.9.2013 Pozvánka

Pozvánka na zasedání zástupců Mikroregionu Tábor.

 

 

25.9.2013 Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Informace o počtu a sídle volebních okrsků Obce Syřenov - volby do Poslanecké sněmovny 2013.

 

 

18.9.2013 Vyhlášení platnosti

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Syřenov a k. ú. Žďár u Kumburku.

 

 

13.9.2013 Informace

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - umístění stavby "Vodovod pro p.p.č. 470/36 až 510/18 Žďár u Kumburku".

 

 

2.9.2013 Zveřejnění záměru prodeje

Zveřejnění záměru obce Syřenov prodat pozemky.

 

 

  Pozvánka

Pozvánka na Kumburské svítání, které se bude konat 14.9.2013.

 

  

26.8.2013 Zveřejnění informace

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - vodovod Žďár u Kumburku.

 

 

21.8.2013 Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se bude konat 30.8.2013 od 18:00 hod v budově obecního úřadu v místnosti knihovny.

 

 

7.8.2013 Veřejná nabídka pozemků

Zveřejnění veřejné nabídky pozemků - Státní pozemkový úřad.

 

 

22.7.2013 Rozhodnutí

Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu č.2/2013.

 

 

17.7.2013 Veřejná vyhláška

Oznámení o Návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Libereckého kraje v uplynulém období.

 

 

16.7.2013 Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zástupců MIKROREGIONU TÁBOR, které se uskuteční 23.7.2013 od 15:00 hod. v restauraci Na Pile v Lomnici nad Popelkou.

 

 

3.6.2013 Rozhodnutí vlády ČR o vyhlášení Nouzového stavu

Rozhodnutí vlády České republiky o vyhlášení Nouzového stavu na dobu od 21:00 hodin dne 2. června 2013 do odvolání.

 

 

  Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se bude konat 1.6.2013 od 19:00 hod na Klepandě.

 

 

15.5.2013 Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zasedání MIKROREGIONU TÁBOR, které se uskuteční 28.5.2013 v malé zasedací místnosti MěÚ Lomnice nad popelkou od 15:00 hod.

 

 

15.5.2013 Závěrečný účet obce Syřenov za rok 2012

Závěrečný účet obce Syřenov za rok 2012 a zpráva z kontroly hospodaření obce Syřenov za rok 2012.

 

 

14.4.2013 Upozornění pro občany

Informace o možnosti podání žádostí na změnu Územního plánu Syřenov a to v termínu do 11.června 2013.

 

 

10.4.2013 Závěrečný účet MR Tábor za rok 2012

V příloze je vyvěšen Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor za rok 2012 a Zpráva z kontroly hospodaření za rok 2012.

 

 

27.3.2013 Výroční zpráva dle zákona č.106/1999 Sb

Informace o možnosti podání žádostí na změnu Územního plánu Syřenov a to v termínu do 11.června 2013.

 

 

27.3.2013 Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání MR Tábor, které se uskuteční 4.4.2013 od 15:300 v kulturním domě v Tatobitech.

 

 

21.2.2013 Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se uskuteční 1.3.2013 od 19:00 hod v místním pohostinství Na Klepandě. 

 

 

14.2.2013 Návrh rozpočtu 2013

Návrh rozpočtu obce Syřenov na rok 2013, rozpočtový výhled. 

 

 

  Zápis z jednání zastupitelstva 2012

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce 7.12.2012

 

 

22.1.2013 Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupců MR Tábor, které se uskuteční 31.1.2013 od 15:00 hod v kulturním domě v Bradlecké Lhotě.

 

 

16.1.2013 Rozhodnutí o umístění stavby

Rozhodnutí o umístění stavby - zemní kabelové vedení NN na pozemek p.č. 410/11 Žďár u Kumburku.

 

 

15.1.2013 Oznámení konání volby prezidenta - 2.kolo

Informace pro voliče o době a místě konání volby prezidenta republiky - druhé kolo.