3.12.2014 Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se uskuteční 12.12.2014 v pohostinství Klepanda od 19.00 hod.

 

 

18.11.2014 Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zástupců Dobrovolného svazku obcí MIKROREGION Tábor, které se uskuteční 27.11.2014 od 15:00 hod v zasedací místnosti MěÚ Lomnice nad Popelkou.

 

 

10.11.2014 Usnesení z ustavujícího zasedání

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Syřenov.

 

 

10.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo 7.11.2014 od 19:00 v pohostinství na Klepandě.

 

 

29.10.2014 Pozvánka na ustavující zasedání

Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Syřenov, které se bude konat v pátek 7.11.2014 od 19:00 hod v pohostinství Na Klepandě.

 

 

22.10.2014 Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Zveřejnění záměru obce Syřenov prodat pozemek v katastrálním území Žďár u Kumburku.

 

 

Není Oznámení - ztráta psa

Oznámení o zaběhnutí psa a žádost o pomoc k jeho nalezení.

 

 

Není Výsledky voleb do zastupitelstva obce

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Syřenov říjen 2014.

 

 

1.10.2014 Návrh rozpočtu MR Tábor na 2015

Návrh rozpočtu MR Tábor 2015.

 

 

29.9.2014 Obecně závazná vyhláška č.2/2014

Obecně závazná vyhláška č.2/2014, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Syřenov č.1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Syřenov.

 

 

29.9.2014 Obecně závazná vyhláška č.1/2014

Obecně závazná vyhláška č.1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Syřenov.

 

 

22.9.2014 Informace - volby 2014

Informace o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Syřenov.

 

 

18.9.2014 Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se bude konat v pátek 26.9.2014 od 19:00 hod v pohostinství Klepanda. 

 

 

26.8.2014 Informace - volby

Informace o počtu a sídle volebních okrsků Obce Syřenov.

 

 

25.8.2014 Pozvánka

Pozvánka na Kumburské svítání, které se uskuteční v sobotu 13.9. 2014.

 

 

20.8.2014 Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zástupců MR Tábor,které se uskuteční 28.8.2014 v zasedací místnosti MěÚ od 15:00hod.

 

 

7.8.2014 Stanovisko

Stanovisko Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce "Program a rozvoj Libereckého kraje 2014 - 2020"

 

 

11.7.2014 Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání obce Syřenov,které se bude kona 18.7.2014 od 19:00hod v pohostinství Klepanda.

 

 

26.5.2014 Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zástupců MR Tábor, které se uskuteční 3.6.2014 v zasedací místnosti MěÚ Rovensko pod Troskami.

 

 

18.4.2014 Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se bude konat v pátek 25.4.2014 od 19:00 hod v místním pohostinství Klepanda.

 

 

16.4.2014 Oznámení o místě a době voleb do EP

Oznámení o místě a době voleb do Evropského parlamentu.

 

 

4.4.2014 Závěrečný účet a zpráva z kontroly hospodaření MR Tábor

Závěrečný účet a zpráva z kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí MR Tábor za rok 2013.

 

 

Není Počet volebních okrsků

Informace o počtu volebních okrsků obce Syřenov - volby do Evropského parlamentu.

 

 

25.3.2014 Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání MR Tábor, které se uskuteční 3.4.2014 na OÚ Žernov od 15:00 hod.

 

 

25.3.2014 Výroční zpráva dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti obce Syřenov v oblasti poskytování informací za rok 2013 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

20.3.2014 Závěrečný účet obce za rok 2013

Závěrečný účet obce Syřenov za rok 2013 a zpráva z kontroly hospodaření obce Syřenov za rok 2013.

 

  

19.3.2014 Zveřejnění záměru

Zveřejnění záměru pachtu obecních pozemků.

 

 

26.2.2014 Zveřejnění informace o oznámení koncepce

Oznámení koncepce „Program rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020"

 

 

 25.02.2014            Výroční zpráva za rok 2013  

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013.

 

 

18.2.2014 Veřejná vyhláška

Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Syřenov.

 

 

29.1.2014 Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zástupců členských obcí MR Tábor, které se uskuteční dne 6.2.2014 od 15:00 hod v malé zasedací místnosti MěÚ Lomnice nad Popelkou.

 

 

23.1.2014 Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se bude konat v pátek 31.1.2014 v místním pohostinství na Klepandě od 18:00 hod.

 

 

15.1.2014 Návrh rozpočtu obce Syřenov na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Syřenov na rok 2014, rozpočtový výhled 2014 - 2018.