22.12.2015

Rozhodnutí - KPÚ Nová Ves nad Popelkou

Rozhodnutí  - schválení návrhu KPÚ Nová ves nad Popelkou

 

 
16.12.2015

Informace o stavu pitné vody - nedostatky jsou odstraněny

Informace o výsledku kontrolního vzorku vody ze dne 9.12.2015

 

 
9.12.2015

Informace o stavu pitné vody

Informace o výsledku kontrolního vzorku vody ze dne 1.12.2015

 

 
19.11.2015

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se uskuteční 27.11.2015  od 19.00 hod. v pohostinství Klepanda

 

 

 

23.9.2015

Návrh rozpočtu MR Tábor na rok 2016

Návrh rozpočtu "MIKROREGIONU TÁBOR" v roce 2016

 

 

31.8.2015

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se uskuteční 9.9.2015 v budově OÚ Syřenov od 19.00 hod.

 

 

19.8.2015

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zástupců MR Tábor, které se uskuteční 3.9.2015 od 15:30 hod na MěÚ Lomnice nad popelkou  

 

19.8.2015

Zrušení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje č. 2/2015 ze dne 18.8.2015 o zrušení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru  

 

11.8.2015

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje č. 1/2015 ze dne 10.8.2015 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru  

 

5.8.2015

Zveřejnění záměru prodeje

Zveřejnění záměru obce Syřenov prodeje pozemku v k.ú. Syřenov. 

 

 

 

4.6.2015

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se bude konat na Klepandě 12.6.2015 od 19.00 hod.  

 

27.5.2015

Zpráva z kontroly

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Syřenov za rok 2014.

 

 

27.5.2015 Závěrečný účet

Závěrečný účet obce Syřenov za rok 2014.

 

 

27.5.2015 Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému nakládání s odpady na území obce Syřenov.

 
20.4.2015 Závěrečný účet MIKTOREGIONU TÁBOR za rok 2014

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí MIKROREGION TÁBOR za rok 2014

 

 

11.3.2015 Informace o návrhu VPS

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Jana Stehr.

 

 

9.3.2015 Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zástupců DSO Mikroregion Tábor, které se uskuteční 19.3.2015 na OÚ Nová Ves nad popelkou od 15:00 hod.

 

 

2.3.2015 Oznámení

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy-vodovo Klepanda

 

 

11.2.2015 Zveřejnění záměru prodeje

Zveřejnění záměru obce Syřenov prodeje pozemku v k.ú. Žďár u Kumburku. 

 

 

 05.02.2015            Výroční zpráva za rok 2014  

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014.

 

 

4.2.2015 Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se bude konat 11.2.2015 od 19 hod v budově obecního úřadu Syřenov 68. 

 

 

22.1.2015 Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se uskuteční v pátek 30.1.2015 od 19:00 hod. v pohostinství Klepanda.

 

 

21.1.2015 Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zástupců dobrovolného svazku Mikroregion Tábor, které se uskuteční 29.1.2015 od 15:00 hod. v malé zasedací místnosti MěÚ Lomnice nad Popelkou. 

 

 

14.1.2015 Návrh rozpočtu 2015,rozpočtový výhled

Návrh rozpočtu obce Syřenov na rok 2015 a rozpočtový výhled 2015-2019.

 

 

12.1.2015 Informace

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy-vodovod Klepanda.

 

 

12.1.2015 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy

Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy na stavbu "Vodovod pro p.p.č. 2200/1-3, 2230, 2231, Klepanda".