27.12.2012 Rozhodnutí č.1/2012 - KPÚ Syřenov

Rozhodnutí č.1/2012 o schválení návrhu KPÚ Syřenov.

 

 

27.12.2012 Oznámení konání volby prezidenta

Informace pro voliče o době a místě konání volby prezidenta republiky.

 

 

10.12.2012 Svolání 1. zasedání okrskové volební komise

Oznámení o svolání 1. zasedání okrskové volební komise, které se uskuteční 19.12.2012 od 19:00 hod na obecním úřadě Syřenov.

 

 

10.12.2012 Obecně závazná vyhláška č.1/2012

Obecně závazná vyhláška č.1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

 

28.11.2012 Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se bude konat 7.12.2012 v místním pohostinství Na Klapandě od 19.00 hod.

 

 

26.11.2012 Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zástupců Mikroregionu Tábor, které se uskuteční 4.12.2012 od 15.00 hod v restauraci na Táboře.

 

 

23.11.2012 Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků obce Syřenov.

 

 

20.11.2012 Oznámení

Oznámení o zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.

 

 

31.10.2012 Návrh rozpočtu MR Tábor na rok 2013

Vyvěšení návrhu rozpočtu MR Tábor na rok 2013.

 

 

17.10.2012 Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání MR Tábor, které se uskuteční 23.10.2012 od 15:00 na OÚ v Holenicích.

 

 

27.9.2012 Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb do krajských zastupitelstev a do Senátu Parlamentu ČR. 

 

 

18.9.2012 Zveřejnění závěrů kontroly

Zvěřenění závěrů z projednání výsledků kontroly, přijatá nápravná opatření. 

 

 

18.9.2012 Zápis z jednání zastupitelstva 2012

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo 14.9.2012 od 19:00 hod. u požární nádrže v Syřenově.

 

 

14.9.2012 Povinně zveřejňované informace

Soubor povinně zveřejňovaných informací podle zákona č.106/1999 Sb.

 

 

13.9.2012 Přehled právních předpisů obce

Přehled právních předpisů, které obec Syřenov vydala.

 

 

10.9.2012 Výroční zpráva dle zákona č.106/1999 Sb

Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2011.

 

 

5.9.2012 Oznámení

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Syřenov a Žďár u Kumburku.

 

 

3.9.2012 Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se bude konat u požární nádrže v Syřenově dne 14.9.2012.

 

 

  Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání MR Tábor.

 

 

12.7.2012 Územní rozhodnutí o umístění stavby

Pro stavbu vrtaná studna u čp.24, Syřenov na pozemku: pozemková parcela číslo 105/6 (trvalý travní porost) v kat. území Syřenov.

 

 

12.7.2012 Územní rozhodnutí o změně využití území

Stavební úřad Lomnice bad Popelkou obdržel 16.5.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území. Žadost byla předepsaným způsobem doložena.

 

 

2.5.2012 Nabídka pozemků k pronájmu

Informace Pozemkového fondu ČR k nabídce pozemků k pronájmu.

 

 

25.4.2012 Závěrečný účet MR Tábor za rok 2011

V příloze je vyvěšen Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor.

 

 

28.3.2012 Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zástupců MIKROREGIONU TÁBOR, které se uskuteční dne 5.4.2012 od 15:00 hod v restauraci Na Klepandě.

 

 

21.3.2012 Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se bude konat 29.3.2012 v místnosti knihovny v budově obecního úřadu Syřenov 68 od 19.00 hod.

 

 

12.3.2012 Veřejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Rekonstrukce požární nádrže v Syřenově".

 

 

12.3.2012 Výběrové řízení - oprava hradu Kumburk 2012

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: oprava okružní hradby v areálu hradu Kumburk v roce 2012.

 

 

12.3.2012 Závěrečný účet obce Syřenov za rok 2011

Závěrečný účet obce Syřenov za rok 2011.

 

 

12.3.2012 Zpráva z kontroly hospodaření za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce syřenov za rok 2011.

 

 

9.2.2012 Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se bude konat 17.2.2012 v místním pohostinství Na Klepandě od 19.00 hod.

 

 

1.2.2012 Návrh rozpočtu Obce Syřenov na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Syřenov na rok 2012 a rozpočtový výhled. 

 

 

24.1.2012 Zápis z jednání zastupitelstva 2011

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo 9.12.2011 od 19:00 hod. na Klepandě. 

 

 

16.1.2012 Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zástupců MIKROREGIONU TÁBOR, které se uskuteční dne 26.1.2012 od 15.00 hod na obecním úřadě Kyje.