14.6.2010 Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání Územního plánu Syřenov Opatřením obecné povahy.

 

 

14.6.2010 Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy o vydání Územního plánu Syřenov.

 

 

14.6.2010 Územní plán Syřenov

Textová část.

 

 

14.6.2010 Územní plán Syřenov

Odůvodnění.

 

 

14.6.2010 Územní plán Syřenov

Hlavní výkres.

 

 

  Územní plán Syřenov

Hlavní výkres -srovnání s novou mapou po ukončení Komplexní pozemkové úpravy

 

 

14.6.2010 Územní plán Syřenov

Výkres základního členění území.

 

 

14.6.2010 Územní plán Syřenov

Výkres koncepce veřejné infrastruktury.

 

 

14.6.2010 Územní plán Syřenov

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

 

 

14.6.2010 Územní plán Syřenov

Koordinační výkres.

 

 

14.6.2010 Územní plán Syřenov

Výkres širších vztahů.

 

 

14.6.2010 Územní plán Syřenov

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.

 

 

15.4.2010 Návrh opatření obecné povahy

Návrh opatření obecné povahy Územního plánu Syřenov.

 

 

15.4.2010 Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává obecní plán Syřenov.

 

 

  Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se bude konat 14.8.2009 od 18:00 na Klepandě - pracovní projednání návrhu Územního plánu Syřenov.

 

 

  Návrh zadání

Návrh zadání územního plánu Syřenov.

 

 

  Veřejná vyhláška

Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Syřenov.