Přehled obecně závazných vyhlášek

Přehled obecně závazných vyhlášek Obce Syřenov.

 

 13.06.2016          Obecně závazná vyhláška č.1/2016  

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 27.05.2015 Obecně závazná vyhláška č.1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Syřenov.

 

 

 29.9.2014 Obecně závazná vyhláška č.2/2014

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se zrušuje OZV č.1/2000 o FRB.

 

 

 

 29.9.2014 Obecně závazná vyhláška č.1/2014 - je zrušena

Obecně závazná vyhláška č.1/2014 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Syřenov.

 

 

 10.12.2012 Obecně závazná vyhláška č.1/2012 - je zrušena

Obecně závazná vyhláška č.1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

 

 13.12.2010 Obecně závazná vyhláška č.3/2010 - je zrušena

Obecně závazná vyhláška č.3/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

 

 13.12.2010 Obecně závazná vyhláška č.2/2010

Obecně závazná vyhláška č.2/2010 o místním poplatku ze psů.

 

 

 14.4.2010 Obecně závazná vyhláška č.1/2010

Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.

 

 

 31.10.2009 Obecně závazná vyhláška č.2/2009 - je zrušena

Obecně závazná vyhláška č.2/2009, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

 

 31.10.2009 Obecně závazná vyhláška č.1/2009

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se vydává „Požární řád obce Syřenov.“

 

 

 1.1.2007 Obecně závazná vyhláška č.5/2007 - je zrušena

Vyhláška č.5/2007 ze dne 1.1.2007, Obecně závazná vyhláška obce Syřenov o místním poplatku ze psů.

 

 

 12.5.2006 Obecně závazná vyhláška č.4/2006

Vyhláška č.4/2006 ze dne 12.5.2006, Kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/94 o provozu obecního vodovodního řádu.

 

 

 12.5.2006 Obecně závazná vyhláška č.3/2006 - je zrušena

Vyhláška č.3/2006 ze dne 12.5.2006, Kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky.

 

 

 12.5.2006 Obecně závazná vyhláška č.2/2006 - je zrušena

Vyhláška č.2/2006 ze dne 12.5.2006 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

 

 12.5.2006 Obecně závazná vyhláška č.1/2006 - je zrušena

Vyhláška č.1/2006 ze dne 12.5.2006 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Syřenov.