• archeologické nálezy z areálu hradu pocházejí z mladší doby kamenné (5.tisíciletí př. n l.), mladší doby bronzové až starší doby železné (1250 – 500 př. n. l.) a raného středověku (11. – 12. stol.)
 • hrad založili nejspíše na samém počátku 14. století Markvartici – v písemných pramenech je poprvé zmiňován k roku 1325
 • v roce 1406 získali hrad Krušinové z Lichtenburka, kteří mu vtiskli jeho dnešní podobu
 • v závěru 15. století je majetková držba hradu nejasná
 • v roce 1515 hrad koupili Berkové z Dubé
 • od roku 1528 (nebo 1529) drželi Kumburk Trčkové z Lípy
 • v roce 1607 odkoupil zboží s Kumburkem Zikmund Smiřický ze Smiřic
 • mezi lety 1609 až 1620 zde byla internovaná Eliška Smiřická
 • po konfiskaci majetku Smiřických v roce 1621 držel Kumburk Albrecht z Valdštejna
 • v roce 1636 získal část majetku (Kumburk s Jičínem) Rudolf z Tiefenbachu
 • v roce 1658 obhlídl hrad císařský inženýr František Pieroni de Galliano – podle jeho projektu došlo k rozboření části vnějšího opevnění a následného opuštění staveb
 • ve 20. až 40. letech 20. stol. se o záchranu hradu pokusil KČST, který jej po léta trvajících sporech získal od ústřední kanceláře Trauttmansdorfských statků
 • Od roku 1992 se o hrad na profesionální úrovní stara Sdružení pro záchranu hradu Kumburk
Vlastník hradu:Obec Syřenov
Správa hradu:Sdružení pro záchranu hradu Kumburku
Otevírací doba24/7